Vår verksamhet 2020-2021

Föreningen höll årsmöte 28.9.2020. 

Styrelsemedlemmarna och deras uppgifter:

Ordinarie medlemmar:
Lis-Helen Ekman (ordförande)
Jan Nordström (vice ordförande)
Jonas Nybacka (sekreterare)
Eva Ollikainen (kassör + bidrag)
Niklas Ojala (informatör + webb + some)
Maria Lingonblad (klassombud)
Agneta Brännbacka (evenemangsansvarig)
Lisette Smedlund (evenemangsansvarig)
Lärarnas representant: Jenny Nurmi-Aro 

Suppleanter:
Marika Birell
Anna Smedlund
Sofia Stenback (ersättare, lärarnas representant) 

Till verksamhetsgranskare valdes Mikaela Käld och Anne Rajala. Till suppleant valdes Annika  Östergård. 

Styrelsen har sammanträtt till sju protokollförda möten under verksamhetsåret. Utöver det  har styrelsen diskuterat aktivt via Messenger. 

Föreningen hade 153 medlemmar under verksamhetsåret. 

Verksamhet under året

Hem och skola har på olika sätt verkat för att stödja skolan och föräldrarna i deras roll som  fostrare. Föreningens verksamhet har i viss mån begränsats i sin verksamhet pga de rådande  Corona restriktionerna och har på så vis inte kunnat ordna eller deltaga i evenemang och  tillställningar i normal utsträckning. Föreningen har dock under verksamhetsåret 2020–2021  ordnat eller deltagit i följande: 

Den 23 september ordnade föreningen ett kvällsevenemang på skolgården för att fira Hem och Skola-dagen. Föreningen bjöd på kaffe, saft och bullar och hade även ordnat med live  underhållning. Evenemanget var både välbesökt och uppskattat. 

Informationsträff för klassföräldrar ordnades som en virtuell träff den 19.11. Flera  klassföräldrar deltog i tillfället där man diskuterade ämnen rörande klasserna, utflykter,  insamling av medel m.m

Kör i skolan i samarbete med FSSMF, Dunk och HoS ordnades. Kören inriktade sig till  årskurserna 4 - 6 för att inte konkurrera med församlingens kör som inriktat sig på de lägre  årskurserna. Dock har man endast ordnat ett fåtal träffar förrän man blev tvungen att pausa  kören pga pandemi-restriktionerna. 

Barnkoventionensdag den 20.11, bjöd föreningen eleverna och skolans personal på  bullar som lämnat över från höstens bullfest. Detta var uppskattat bland både barnen och  personalen. 

Lördagen den 12.12 ordnades Julmarknad på klockgjuteriet där föreningen deltog och sålde  Öjbergsbuffarna och planscherna. 

Virtuellt julpyssel ordnades den 3.12 med Elin Skagersten-Ström som dragare 

Till julfesten 2020 hade föreningen ordnat med en lite julgåva till eleverna som delades ut i  samband med julfesten. 

Den 2.2 ordnades en föräldrakväll av Förbundet Hem och Skola i samarbete med Folkhälsan  och Spelkunskap-projektet. Kvällen ordnades som ett Zoom webinar och hade temat  Föräldrakväll om dataspelande. Webinaret var ett populärt evenemang med många  deltagare 

Sommar i Sundom, teckningstävling där eleverna fick rita ett motiv föreställande sommar i  Sundom. Totalt 95 bidrag lämnades in och 11 bidrag belönades med presentkort till Grillo.  Det vinnande bidraget användes som pärmbild till en fröpåse med solrosfrön som delades ut  till eleverna före sommarlovet. 

Annat under verksamhetsåret

Föreningen bidrog med pris till Plankan utmaning som elevkåren ordnade i skolan. Priset  bestod utav sydda ”Corona masker” till eleverna i klassen som vann. 

Under året har förening även stått för kostnader av inköp av rastredskap till skolan, bland  annat i form av Stiga rutschmadrasser, nät till fotbollsmålen, bollar, hoppstyltor, hopprep  m.m. 

Föreningen har och också betalt för bussar i samband med vårutfärder för samtliga klasser  och för deltagaravgifter till Valhalla race på Öjberget. 

Hem och skola har köpt in ett exemplar till samtliga nya ettor av boken Sundom igår och idag  under läsåret 2020-2021. 

Öjbergsbuffarna beställdes i samarbete med Sundom IF skidsektionen.

Föreningen har i år fått bidrag för verksamheten från:

  • Aktiastiftelsen i Vasa 
  • Aktiastiftelsen i Solf Sundom