Styrelsen 2020-2021

Ordförande Lis-Helén Ekman
Viceordförande Jan Nordström
Sekreterare Jonas Nybacka
Kassör + bidrag Eva Ollikainen
Klassombud Maria Lingonblad
Informatör + webb Niklas Ojala
Evenemang + bidrag Lisette Smedlund
Evenemang + bidrag Agneta Brännbacka
Lärarrepresentant Jenny Nurmi-Aro
Ersättare Sofia Stenbacka (lärarrepresentant)
  Marika Birell
  Anna Smedlund