Vår verksamhet 2022-2023

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022-2023

 

Föreningen höll årsmöte 21.9.2022.

 

Styrelsemedlemmarna och deras uppgifter:
Ordinarie medlemmar:
Tobias Laxell (ordförande)
Maria Östersund (vice ordförande)
Jonas Nybacka (sekreterare)
Johanna Björkman (kassör + bidrag)
Niklas Ojala (informatör + webb + some)
Jenny Nylund  (informatör + webb + some)
Heidi Erickson (klassombud)
Miina Korpilähde (evenemangsansvarig)
Daniel Nordberg (evenemangsansvarig)
Lärarnas representant: Carina Haataja
 

Suppleanter:
Jonas Nybacka
Maria Lingonblad
Sofia Stenback (ersättare, lärarnas representant)

Mikaela Käld och Anne Rajala har fungerat som verksamhetsgranskare. Annika Östergård har fungerat som suppleant.

 

Styrelsen har sammanträtt till sju protokollförda möten under verksamhetsåret. Utöver det har styrelsen diskuterat aktivt via Whatsapp.

 

Föreningen hade 156 medlemmar under verksamhetsåret. 

 

Sundom Hem och Skola är en föräldraförening med syfte att företräda föräldraopinionen i frågor som gäller undervisning och fostran i förhållande till skola och samhälle, att arbeta för samarbete mellan elevernas hem och Sundom skola samt att stöda skolan och hemmen i deras strävan att ge barnen en god uppväxtmiljö. 

 

Verksamhet under året:

 

Den 29 september ordnade föreningen en bullfest för att fira Hem och Skola-dagen. Föreningen bjöd på kaffe, saft och bullar. Under evenemanget fick man på skolgården bekanta sig med en ambulans och en brandbil och inomhus i gymnastiksalen erbjöds hopp och lek i ett flertal uppblåsbara hoppborgar. 

 

I oktober fick 47 barn pröva på klättring vid Zip Adventure Park på Vasklot. 

 

På Barnkonventionens dag den 20.11, bjöd föreningen eleverna och skolans personal på bullar som lämnat över från höstens bullfest. Detta var uppskattat bland både barnen och personalen.

 

18.11 fick 18 elever pröva på ridning vid Stall Långvik. Förutom ridning fick barnen även pröva på andra sysslor som hör till ett stall, samt pröva på käpphästridning. 

 

9.12 erbjöds eleverna att pröva på redskapsgymnastik i samarbete med Vasa redskapsfantaster. 25 ivriga elever fick pröva på hopp, matta, bom och barr.

 

Till julfesten 2022 hade föreningen igen ordnat med en liten julgåva till eleverna som delades ut i samband med julfesten. Gåvan bestod av en traditionell julpåse som innehöll bl.a. ett äpple/mandarin, pepparkaka och polkagris. Julfestserveringen sköttes i år med gemensammakrafter mellan klassföräldrar och styrelsen för Hem och skola. Det bjöds på glögg och pepparkakor. 

 

2.2 fick en grupp elever pröva på att köra med radiostyrda bilar på inomhusbanan i Vasklot. 

 

Genom ett generöst bidrag till skolan kunde skolan hålla traditionell friluftsdag med slalom på Öjberget. 

 

Föreningen sponsorerade även busstransporten för elevernas deltagande i Stafettkarnevalen i Helsingfors i maj, samt transporter till övriga kortare årskursvisa studieresor under våren.

 

Annat under verksamhetsåret:

 

Hem och skola har köpt in ett exemplar till samtliga nya ettor av boken Sundom igår och idag under läsåret 2022-2023.

 

Föreningen har vid jul- och skolavslutning uppmärksammat alla lärare samt övrig personal i skolan. 

 

Hem och skola har under verksamhetsåret gett ett bidrag till skolans klasser för ordnande av klassträffar / årskursvisa klassträffar utanför skoltid.

 

Föreningen har i år fått bidrag för verksamheten från:

Aktiastiftelsen i Vasa

Aktiastiftelsen i Solf Sundom