Vår verksamhet 2021-2022

Föreningen höll årsmöte 28.9.2021. 

Styrelsemedlemmarna och deras uppgifter:

Ordinarie medlemmar:
Tobias Laxell (ordförande)
Maria Östersund (vice ordförande)
Jonas Nybacka (sekreterare)
Johanna Björkman (kassör + bidrag)
Niklas Ojala (informatör + webb + some)
Maria Lingonblad (klassombud)
Miina Korpilähde (evenemangsansvarig)
Daniel Nordberg (evenemangsansvarig)
Lärarnas representant: Carina Haataja

Suppleanter:
Lis-Helén Ekman
Jessica Tuuf
Sofia Stenback (ersättare, lärarnas representant)

Mikaela Käld och Anne Rajala har fungerat som verksamhetsgranskare. Annika Östergård har fungerat som suppleant.

Styrelsen har sammanträtt till fem protokollförda möten under verksamhetsåret. Utöver det har styrelsen diskuterat aktivt via Whatsapp.

Föreningen hade 160 medlemmar under verksamhetsåret.

Verksamhet under året

Hem och skola har på olika sätt verkat för att stödja skolan och föräldrarna i deras roll som fostrare. Fortsättningsvis präglade Coronasituationen föreningens verksamhet (speciellt under första delen av 2022). 

Den 23 september ordnade föreningen en bullfest för att fira Hem och Skola-dagen. Föreningen bjöd på kaffe, saft och bullar. Evenemanget var både välbesökt och uppskattat trots att vädret gjorde att evenemanget hölls inomhus i skolans matsal.

Bytesloppis för vinterutrustning med möjlighet till skridskovässning ordnades 4.12 vid SIF skidstuga vid Öjberget. Evenemanget var uppskattat och det bjöds på glögg och pepparkakor. Vasabladet uppmärksammade evenemanget och skrev en artikel. 

Barnkonventionens dag den 20.11, bjöd föreningen eleverna och skolans personal på bullar som lämnat över från höstens bullfest. Detta var uppskattat bland både barnen och personalen.

I december bidrog föreningen till att åk. 2 hade möjlighet att göra en utfärd till Brages friluftsmuseum och få en julguidning där.  

Till julfesten 2021 hade föreningen ordnat med en liten julgåva till eleverna som delades ut i samband med julfesten. Gåvan bestod av en traditionell julpåse som innehöll bl.a. ett äpple/mandarin, pepparkaka och polkagris.
 

Under vårterminen ordnades det olika pröva på-aktiviteter genom Hobby skoj projektet som beviljats bidrag från Aktiastiftelsen i Solf-Sundom. Eleverna har haft möjlighet att pröva på nya fritidsaktiviteter som de eventuellt inte annars skulle haft möjlighet till:

  • I mars fanns det möjlighet att pröva på slalom på Öjberget.
  • I april ordnades det två tillfällen att pröva på inomhusklättring vid Wasa Up. 
  • I maj ordnades det möjlighet att pröva på Street Art på Malakta i Malax. 

Annat under verksamhetsåret:

Hem och skola anskaffade två lässtugor till skolkorridorerna till ett sammanlagt värde av 5000€. Stugorna har varit mycket omtyckta och är i flitig användning av skolans elever. 

Under året har förening även köpt in idrottsredskap till skolan. Föreningen har också finansierat busstransporter i samband med vårutfärder och skolans deltagande stafettkarnevalen.

Hem och skola har köpt in ett exemplar till samtliga nya ettor av boken Sundom igår och idag under läsåret 2021-2022.

Föreningen har också vid jul och skolavslutning uppmärksammat de lärare i skolan som inte har egna klasser. 

Hem och skola har under verksamhetsåret gett ett större bidrag än andra år till skolans klasser för ordnande av klassträffar / årskursvisa klassträffar som en del av Hobby skoj projektet. Syftet med detta var att projektet skulle nå ut till en större mängd elever genom att tillsammans med den egna årskursen pröva på någon fritidsaktivitet.  

Föreningen har i år fått bidrag för verksamheten från:

  • Aktiastiftelsen i Vasa
  • Aktiastiftelsen i Solf Sundom