Vad föreningen gör

Sundom Hem och Skola r.f. arbetar bl.a. för ett gott samarbete mellan hemmen och skolan och för att våra barn skall få en liten guldkant på tillvaron i skolan.

Detta försöker vi förverkliga dels genom att på olika sätt stöda i uppfostringsarbetet, t.ex. genom diskussions- och informationskvällar, dels genom att vi även understöder skolan ekonomiskt med sådant som Vasa stad inte betalar.
Exempel på vad vi understött är teaterbesök, klubbverksamhet, lägerskolor, klassresor, klassvisa familjeträffar, motionsevenemang och -redskap.

Inkomsterna består till stor del av stipendier, bidrag samt medlemsavgifter och donationer, men också av inkomster från aktiviteter som Hem och Skola ordnar. Av dem kan nämnas Öjbergslufsen.