Vår verksamhet 2019-2020

Hem och skola har på olika sätt verkat för att stödja skolan och föräldrarna i deras roll som fostrare. Föreningen har under verksamhetsåret 2019–2020 ordnat eller deltagit i följande:

Den 27.8 ordnade föreningen ett kvällsevenemang på skolgården. Det var en kombinerad plättkväll och kickoff för fototävlingen Knäpp Sundom, som riktade sig till alla elever. Evenemanget var både välbesökt (ca 200 deltagare) och uppskattat.

I fototävlingen Knäpp Sundom, som genomfördes med bidrag från Svenska odlingens befrämjare, deltog 58 elever med totalt 115 bilder. Fem elever fick pris. Pristagarna utsågs på Hem och skola-dagen den 27.9 vid en morgonsamling i skolan, där representanter från Hem och skola deltog. Vinnarens bild trycktes sedan på en canvastavla som hängdes upp i skolans matsal.

Vid styrelsemötet 28.10 fick vi besök av författaren och tidigare rektorn Anders Lindman som berättade om sin bok ”Sundom igår och idag” - ett läromedel där eleverna bekantar sig med sin by och dess historia. Boken riktar sig till elever i alla årskurser. Hem och skola beslutade sponsorera böcker till alla elever i skolan under läsåret. Under höstterminen skaffades böcker till åk 4–6, det planerade bokinköpet till åk 1-3 våren 2020 flyttades pga. Coronaepidemin till hösten 2020.

Den 26.11 ordnades en Första hjälpen-temakväll på skolan. 62 elever och lika många föräldrar deltog i kvällen. Eleverna besökte olika stationer, som 18 akutvårdsstuderande från YA tillsammans med lärare hade planerat. Efteråt bjöd kocken Julien Hueber på nyttiga snacks vid en må-bra-station. Temakvällen genomfördes med bidrag från Otto
Malms donationsfond.

Coronapandemin våren 2020 gjorde att många av de planerade aktiviteterna inhiberades, så som

  • ett elevdisco som sexorna hade planerat innehållet i
  • Stafettkarnevalen i Vasa, med inkvartering på Sundom skola där Hem och skola skulle stå för arrangemangen
  • föreläsningskvällen ”Ge ditt barn en positiv självbild” med Nina Dahl-Tallgren,
  • styrelsens möte med Sundom bygdeförening på Meteorian Söderfjärden
  • gymklubbar under våren

Under senvåren gick vi med i ett projekt för en körklubb på skolan för åk 4–6. Körklubben genomförs i samarbete med Finlands svenska sång och musikförbund och DUNK, som står för material, stöd och körledarens lön. Avsikten äratt kören övar en gång i veckan under läsåret 2020–2021 och deltar i musikfesten som ordnas i Helsingfors.

I samband med läsårsstarten 2020–2021 deltog Hem och skola vid den välsignelse av ettor som Sundom kapellförsamling ordnade onsdagen den 26.8. Hem och skola delade ut pennor och suddgummin och marknadsförde sin verksamhet.

Annat under året:

Under hösten skaffade vi röda Sundom Hem och skola-collegejackor och en matchande beach flag. Dessa används avstyrelsemedlemmar under Hem och skola aktiviteter.

Under hösten 2019 har Hem och skolas styrelse av elevrådet fått intressanta tips på saker som föreningen kunde stöda och förverkliga, det kom även många tips på personer som eleverna gärna skulle vilja skulle besöka skolan. Föreningen har även haft ett mycket bra samarbete med skolan och bland annat strukturerat upp med vilka saker föreningen kan stöda skolan.

På barnkonventionens dag 20.11 bjöd Hem och skola alla elever på en bakelse och under den sista skoldagen före jul bjöd vi på jultårtor. Hem och skola sponsorerade ”Jul på Bragegården” för åk 2. Vi sponsorerade också en del av böckerna ”Sandvargen” som delas ut till ettorna samt priser till hatt-tävlingen vid vappen.

Hem och skola gav traditionsenligt en julgåva till lärare utan egen klass samt annan personal och en sommarblomma till alla lärare.

Under vårterminen diskuterades klubbverksamheten på skolan under följande läsår och Hem och skolas möjligheter att stödja den. Utifrån förslag till klubbar från eleverna jobbade vi för att ta fram förslag på ledare till några klubbar, t.ex. en konstklubb och en gymklubb. En fortsättning till fototävlingen diskuterades också till hösten 2020, denna
gång som skrivtävling och möjligtvis i samarbete med Murmursunds Allehanda.

Under våren utvecklades en ny Hem och skola-produkt, inspirerade av den framgångsrika försäljningen av affischen ”Skären” under fjolåret. Årets produkt är en buff i fleece med Öjbergets pistkarta på. En gemensam beställning med Sundom IF:s skidsektion gjordes och föreningarna tog hälften var.

Hem och skola har sponsorerat 70 st t-skjortor till skolan med trycket ”Sundom skola”. T-skjortorna kan användas bland annat på Stafettkarnevalen och Skolmusik.

Hem och skola bjöd eleverna och personalen på glass när skolan startade den 14.5 efter
distansundervisningsperioden.

Föreningen har fått bidrag för verksamheten från:

  • Aktia-stiftelsen i Solf-Sundom
  • Sällskapet svenska odlingens befrämjare