Vår verksamhet 2018-2019

Sundom Hem och skola har på olika sätt verkat för att stödja skolan och föräldrarna i deras roll som fostrare. Verksamhetsåret 2018–2019 inleddes med en plättfest på skolgården den 27.9, de nya lekredskapen på skolgården invigdes, hem och skola dagen firades och föreningen bjöd på plättar och korv. Under hösten deltog föreningen även i Hem och skolas regionträffar för att träffa andra föreningar och under samma tid planerades och skrevs bidragsansökningar.

I februari ordnades ett disco med DJ på skolan. Ca 120 elever, till största delen från åk1-3, kom för att dansa och ha roligt. I mars var det sedan föräldrarna som var målgruppen, då temakvällen ”Hjälp vad gör barnen på some?” ordnades. Föreläsare var Maria Rönn-Liljenfeldt och skolpolis Jan Långbacka. I maj arrangerade skolan en vårkonsert där Hem och Skola deltog i de praktiska arrangemangen kring inträdet. Av inträdet gick en del till välgörenhet via Team Rynkeby, och en del till skolans musikundervisning.

Under våren utarbetades affischen SKÄREN i samarbete med Sundom båtklubb. SKÄREN är en stor affisch utformad som ett sjökort över Sundom-Malax småbåtsfarleder. Affischen trycktes upp i en begränsad upplaga och har sedan midsommaren 2019 funnits till försäljning vid K-Market Stens.

Den 14 augusti ordnades välsignelse av ettor i Sundom kapellförsamling, för första gången kvällstid. Sundom Hem och skola var närvarande under kvällen och delade ut pennor och suddgummin till de elever som deltog.

Den 27 augusti var det Kick Off för fototävlingen ”Knäpp Sundom 2019”, som riktade sig till alla elever i skolan. Kvällen inleddes med en föreläsning av Johan Geisor med tips kring fotograferingsteknik. Efteråt ordnade föreningen plättstekning, korvgrillning, saft och kaffe på gården. Det blev en mycket lyckad kväll med stor uppslutning. Fototävlingstiden är 27.8-15.9.2019.

Till läsårsstarten 2019 har föreningen har låtit trycka upp gympapåsar till alla elever och lärare. Påsarna är svarta med en vit streckad bild av Sundom skola. Påsarna delas ut på Hem och skola-dagen den 27.9.2019.

Annat under året:

Föreningen har till skolan köpt in tre par skidor och fyra par stavar som kan användas i gymnastikundervisningen. Skidorna passar i första hand elever i årskurs 5 och 6.

Skolgården har varit i fokus även under det här året. Staden färdigställde de sista lekredskapen i början av hösten, men det finns ännu behov av korrigerande åtgärder på några av de tidigare färdigställda lekredskapen.

Föreningen har deltagit i skolans läsprojekt genom att ge 6 presentkort till Gros bokhandel att lotta ut bland eleverna, ett i vardera årskursen, när läsprojektet avslutades.

Eleverna och familjerna i åk 1 har fått boken Sandvargen för högläsning. Föreningen har delfinansierat böckerna.

Alla årskurser har fått bidrag från Sundom Hem och Skola för vårens klassutfärder.

Utöver detta har föreningen också beviljat understöd för klassvisa träffar, stått för busstransporter i samband med Stafettkarnevalen och traditionsenligt bekostat besök på Brage vid jul för årskurs 2

Föreningen har fått bidrag för verksamheten från:

  • Aktia-stiftelsen i Solf-Sundom
  • Aktia-stiftelsen i Vasa
  • Sällskapet svenska odlingens befrämjare, för fotokväll
  • Otto Malms donationsfond, för första hjälpen kväll